Архив İran

1927-CI İLDƏ SSRİ İLƏ İRAN SƏRHƏDİNDƏKİ HADİSƏ BARƏDƏ

Posted in Блиндаж политрука, СССР и Советский Азербайджан with tags , on 04.06.2012 by istiglal1979

Mir Cəfər Bağırov 1926-cı ilə qədər banditizmə və təxribatçılığa qarşı mübarizə üzrə Fövqaladə Komissiyanın (sonra onun əsasında təşkil olunmuş Dövlət Siyasi İdarəsinin, daha sonra isə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin) sədri idi. 1927-ci ildə «yolverilməz hərəkətlərinə», yəni Qarabağda erməni banditlərini təqib edərək İranla dövlət sərhədini keçdiyinə və bu banditləri məhv edərkən sərhədyanı kəndlərdən birində bir neçə kəndli evini yandırdığına, beləliklə SSRİ və İran arasında konflikt predmeti yaratdığına görə Bağırovu vəzifədən azad edib təsərrüfat işinə göndərdilər.

(Azərbaycan SSR-nın görkəmli partiya və hökümət xadimi Həsən Seyidovun xatirələrindən, Ramiz Əhmədov, «Mir Cəfər Bağırov», Bakı, 2004, 2-ci cild)