Архив «Солдатский марш»

Давно забытый, но блестяще написанный в 1942 году Узеиром Гаджибейли и Самедом Вургуном «Солдатский марш»

Posted in Блиндаж политрука, Великая Отечественная война, СССР и Советский Азербайджан with tags , , on 22.09.2014 by istiglal1979

«Gəl cərgə-cərgə, qatar-qatar,
Qüdrətin də var, qanın da var!
Dağlara qalxsın zəfər səsi,
Gözlərdə qalsın bir yadigar.

Şanlı ordumuz — xoşbəxt yaşa!
Sinən coşub gəl, daşa-daşa!
Qızıl sabahla, doğma eldə
Alqışlar olsun yar-yoldaşa!

Girdik meydana, mərdi-mərdana,
Düşmənin yurdu batsın qana!
Hər dağa-daşa zəfərlə yazdıq:
«Salam anamız Azərbaycan!»
Azərbaycan, Ura! Ura! Ura!

Yaşa bəxtiyar sərkərdəmiz,
Sənin yolunda qurbanıq biz!
Boyu, məramı qalxsın göyə,
Şanlı yaşasın gənc nəslimiz!
Ura! Ura! Ura!»