Архив Самед Вургун

Давно забытый, но блестяще написанный в 1942 году Узеиром Гаджибейли и Самедом Вургуном «Солдатский марш»

Posted in Блиндаж политрука, Великая Отечественная война, СССР и Советский Азербайджан with tags , , on 22.09.2014 by istiglal1979

«Gəl cərgə-cərgə, qatar-qatar,
Qüdrətin də var, qanın da var!
Dağlara qalxsın zəfər səsi,
Gözlərdə qalsın bir yadigar.

Şanlı ordumuz — xoşbəxt yaşa!
Sinən coşub gəl, daşa-daşa!
Qızıl sabahla, doğma eldə
Alqışlar olsun yar-yoldaşa!

Girdik meydana, mərdi-mərdana,
Düşmənin yurdu batsın qana!
Hər dağa-daşa zəfərlə yazdıq:
«Salam anamız Azərbaycan!»
Azərbaycan, Ura! Ura! Ura!

Yaşa bəxtiyar sərkərdəmiz,
Sənin yolunda qurbanıq biz!
Boyu, məramı qalxsın göyə,
Şanlı yaşasın gənc nəslimiz!
Ura! Ura! Ura!»

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР, 1945 ГОД

Posted in Блиндаж политрука, СССР и Советский Азербайджан with tags , , , , , , , , , , , , , , on 22.01.2013 by istiglal1979

Сидят (слева направо): С.Вургун, И.Есьман, У.Гаджибеков, А.Ализаде, Президент Академии М.Миркасимов, И.Широкогоров, А.Гроссгейм, М.Топчубашев.

Стоят (слева направо): Ю.Мамедалиев, М.Ибрагимов, Ш.Азизбеков, Г.Гусейнов, М.Кашкай, С.Дадашев, М.Усейнов.

САМЕД ВУРГУН С ПЕРВЫМ ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ ИСРАФИЛОМ МАМЕДОВЫМ

Posted in Блиндаж политрука, Великая Отечественная война, СССР и Советский Азербайджан with tags , , , on 20.07.2012 by istiglal1979